Envíanos tus sugerencias

Defensor do Profesor Ourense

O Defensor do Profesor prentede ser unha canle de denuncia, apoio e difusión da situación que, nalgunha ou otra medida, sufren alguns docentes no desenpeño do seu traballo: o ensino.

Defensor do Profesor

Luns a Venres

11:00 a 13:00

Tfno: 608 404 555