Envíanos tus sugerencias

I Congreso Violencia

O incremento do ambiente de indisciplina e de violencia escolar que se está a vivir nas aulas é unha das preocupacións máis importantes que ten o profesorado nestes inters. A actuación mediadora dos profesores pasa, antes de nada, por resolve-lo problema de autoridade.

O reforzo da autoridade ten que vir acompañado dunhas mellores condicións para a intervención sobre os fenómenos de violencia mellores recursos tecnolóxicos e maiores facultades que permitan facer fronte ós retos prantexados. Pero se desexamos previr conflictos, só na medida na que poidamos intervir dende a escola, é inprescindible eleva-los niveis de comunicación e participación de tódolos sectores da Comunidade Educativa.

ANPE Ourense organiza o presente Congreso co obxecto de reflexionar sobre os problemas de indisciplina e violencia que se viven nas aulas e elaborar unha serie de propostas que permitan á Comunidade Escolar dar respostas eficaces para a mellora da convivencia nos nosos Centros Educativos.

Programa do Congreso

Viernes, 27 de Outubro

16:30 Acreditación e entrega de Documentación

17:00 Apertura:

D. Nicolás Fernández Guisado. Presidente ANPE España

D. Joao Henrique Grancho. Presidente ANP Portugal

D. Manuel Jaime Cabezas Enríquez. Alcalde de Ourense

17:30 Ponencia: “Protocolos de actuación dos docentes ante a violencia e o acoso escolar”

D. Nicolás Fernández Guisado. Presidente de ANPE España

18:15 Coloquio

18:30 Mesa Redonda: “Situación e análise da Violencia escolar: Portugal, CC.AA. de Madrid e a nosa Comunidade”

D. Joao Enrique Grancho. Presidente de ANP Portugal

D. Carmen Guaita Fernández. Defensor do Profesor. Madrid

Integrantes do Equipo Multidisciplinar do Defensor do Profesor de Ourense

D. José Luis Vázquez Fernández. Inspector Educativo. (Moderador)

20:00 Visita Cultural á Ciudade: Ourense Monumental

Sabado, 28 de Outubro

09:00 Misa solemne "in memoriam" dos docentes falecidos

Oficiada polo Rvdmo. D. Luis Quinteiro Fiuza. Bispo de Ourense

Vocalista:D. Ana Docampo Arocas

Organista:D. Manuel Rey Olleros

10:00 Continuación del Congreso.Ponencia: "Marco Xurídico sobre a Violencia Xuvenil"

D. Jesus Souto Prieto. Maxistrado Xuíz do Tribunal Supremo

10:45 Coloquio

11:00 Mesa Redonda: "Iniciativas para a Convivencia Escolar"

D. Carmen Balzagón Lloreda. Directoria Axencia do Menor da CC.AA de Madrid

D. Ferrán Barri Vitero Coordinador de "SOS Bullyng". Cataluña

D. Jose Manuel Fernández López. Presidente ANPE Ourense: Presentación das conclusións e das medidas para a mellora da Convivencia

D. Manuela López Besteiro. Inspectora Educativa CC.AA. Galicia (Moderadora)

12:00 Descanso. Café

Defensor do Profesor

ˇˇ Chámanos !!

Tfno: 608 404 555

O defensor na TVG
Para reproducir este vídeo necesitas la última versión de Macromedia Flash Player. Es gratis. Descárgala.